Thước Kép Thép Nền Vàng (5 m x 19 mm) Total TMT126351