CỜ LÊ VÒNG MIỆNG Size: 30 mm,chiều dài: 384mm – TCSPA301