CỜ LÊ 2 VÒNG Size: 8 x 9 mm, chiều dài: 141 mm – TOSP08091